Vern deg selv mot ulykker på arbeidsplassen

Hvis du jobber på et lager, eller har en arbeidsplass som er risikofylt, så kan det være stor fare for at en ulykke kan oppstå. Da er det viktig å tenke på hvordan du på best mulig måte kan verne deg selv mot potensielle ulykker på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har et verneombud som skal sikre at ulykker ikke inntreffer, men det er ikke alt man kan ha kontroll over til enhver tid. Noen ganger kan situasjoner oppstå uten at vi får påvirket i stor grad, og da gjelder det å ha vernet seg selv på best mulig måte.

Du kan benytte alt fra vernesko, hjelm, refleksvest og vernetupper, til vernemasker. Det finnes mange mulige måter å beskytte seg selv på arbeidsplassen, men du må benytte det for å kunne ha rettigheter til å kreve kompensasjon hvis et uhell skulle oppstå. For det er mange faktorer som påvirker hvordan skademeldingen vil slå ut, og da kommer både forsikringsselskapet og NAV på banen.

Vit dine rettigheter når uhellet først er ute

Mange arbeidsplasser har risikofylte lokaler som kan utsette arbeidstakeren for ulykker. Det betyr ikke at det kommer til å oppstå ulykker, men på et lager er det faktorer som truck, paller og høye stativer å ta hensyn til. Dette er potensielle årsaker til at noe kan gå galt, og da er det positivt at arbeidsgivere er lovpålagt til å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom en arbeidsgiver ikke har det, så vil arbeidsgiver bli ansvarlig for å erstatte deg for skaden du har blitt påført på arbeidsplassen.

Du kan lese mer om rettigheter du har på juss nettsider hvis uhellet først er ute, for det kan være bra for deg å kunne generell kunnskap om enkelte deler av rettigheter du har hva gjelder arbeidsplassen din. Da slipper du å bruke unødvendig med penger på advokater og tjenester som du kunne unngått ved å tilegne deg kunnskap om det du trenger hjelp med.

Yrkesskade sikrer deg kompensasjon hvis det oppstår en ulykke på jobb

Utgangspunktet for yrkesskade er at du har blitt påført skaden i en ulykke på jobben. Dette kan også gjelde hvis du har blitt syk som følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Normalt sett vil du få erstatning fra yrkesskadeforsikringen som arbeidsgiveren din har tegnet for deg. Hvis skaden blir verre og viktigst av alt blir godkjent som yrkesskade, så kan du ha krav på flere trygdeytelser.

Det betyr at du rett og slett har mange gode muligheter for å sikre deg kompensasjon for en potensiell ulykke som kan oppstå på arbeidsplassen din. Dette er ganske positivt at man er sikret og dekket, til tross for at situasjonen i seg selv kan være negativ. Hvis det skulle være slik at du blir 100% invalid, så vil du kompenseres med et meget godt beløp. Dette er for å dekke opp for at du ikke er like funksjonell som tidligere. Du bør helt klart verne deg selv mot potensielle ulykker på arbeidsplassen. Hvis uhellet først er ute, så bør du også vite dine rettigheter slik at du ikke må bruke mer penger enn nødvendig!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *